Home » Gallery » Large Buddha statues at Wat Si Sa Ket

Wat Si Sa Ket, Vientiane